W Brukseli

Minister Krzysztof Tchórzewski na rozmowach z Komisją Europejską w Brukseli

19 września minister energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się w Brukseli z komisarzami UE: ds. pomocy publicznej Margrethe Vestager oraz ds. energii i zmian klimatycznych Miguelem Arias Canete. Rozmowy dotyczyły kluczowych spraw sektora energetycznego.

Minister mówiło prowadzonych przez Ministerstwo Energii sprawa z zakresu pomocy publicznej. Rozmowa dotyczyła w szczególności elementów wymaganych do uzyskania pozytywnej decyzji notyfikacyjnej dla ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz kwestii procesu notyfikacji pakietu na rzecz czystego transportu.

Natomiast w rozmowie z komisarzem Miguelem Canete zostały omówione kwestie stanu prac przygotowawczych nad Krajowym Planem na rzecz energii i klimatu. Poruszone zostały również możliwości zapewnienia środków finansowych w negocjowanej obecnie na forum Unii Europejskiej Nowej Perspektywie Finansowej po 2021 r., na potrzeby sektora energetyki, a także transformacji strukturalnej regionów węglowych w kontekście Śląska.

- Ministerstwo Energii przywiązuje dużą wagę do aktywnej i konsekwentnej współpracy oraz dialogu z Komisją Europejską. Jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się na bieżąco uzgadniać wyzwania związane z polskim sektorem energetycznym. Cieszymy się, że nasz głos jest uwzględniany przez partnerów europejskich. Z niepokojem patrzę jednak na bardzo szybki wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wydaje się, że taka sytuacja w krótkim okresie czasu może być skutkiem zamierzonych działań rynkowych, co wpływa niekorzystnie na ceny energii elektrycznej w Polsce. Przekazałem swoje obawy komisarzom i wnioskowałem o zbadanie tej sprawy – powiedział minister Tchórzewski, podsumowując przeprowadzone konsultacje z Komisją Europejską. Jednocześnie zapewnił, że gospodarstwom domowym nie grożą zmiany cen energii elektrycznej.