Dyplomy w dobrych rękach

28 września minister Krzysztof Tchórzewski wręczył dyplomy absolwentom II edycji programu stażowego Energia Dla Przyszłości.

Celem programu przygotowanego przez Ministerstwo Energii we współpracy ze spółkami energetycznymi jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w przyszłości wzmocnią zaplecze kadrowe branży energii w Polsce.

- Cieszy mnie tak duże zainteresowanie naszym programem stażowym Energia Dla Przyszłości. To budujące, że młodzi ludzie mają sprecyzowane plany na przyszłość i wiążą je z sektorem energii. Mam nadzieję, że doświadczenia i kontakty pozyskane podczas stażu, w przyszłości zaowocują zacieśnianiem współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo – badawczym – powiedział minister.