gaz3

Po raz pierwszy z Ameryki

Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynął pierwszy statek ze skroplonym  gazem z USA. Minister Krzysztof Tchórzewski, razem z Panią Premier Beatą Szydło uczestniczył w uroczystości jego odbioru.

– To historyczny moment dla Polski i czytelna informacja, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw są priorytetem tego rządu – stwierdził minister.

tunel2

Tunelem na drugą stronę

10 lat po podpisaniu porozumień miasta z PKP PLK, ruszy budowa tunelu pod torami na przedłużeniu ul. Kilińskiego.

– Gratuluję władzom Siedlec podpisanej umowy. Cieszę się, że tak jak przed dekadą inicjowałem rozmowy z PKP na temat budowy, tak dziś mogłem pomóc w ich sfinalizowaniu – powiedział poseł Krzysztof Tchórzewski.

zarzad

Obradował zarząd okręgu

Minister Krzysztof Tchórzewski, jako prezes zarządu okręgu nr 18 PiS, przewodniczył posiedzeniu zarządu w Wyszkowie.

Dyskutowano między innymi na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Krzysztof Tchórzewski poinformował, że nie przewiduje się wprowadzenia dwukadencyjności wybieranych bezpośrednio władz samorządowych. Oznacza to, że obecnie pełniący wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą mogli startować w przyszłorocznych wyborach, bez względu na ilość pełnionych do tej pory kadencji. Mówił także o dobrych prognozach gospodarczych dla Polski i o systemie podatkowym. Okazuje się, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego tylko w zeszłym roku udało się wypłacić 17, 5 mld złotych w ramach programu 500+.

– Nadzorowane przeze mnie spółki energetyczne i paliwowe również zwiększają swoje przychody. Pozwala to na realizację programu inwestycyjnego, a co za tym idzie, na  zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski – zakończył.

zbuczyn9

Ciężki wóz w Zbuczynie

W sobotę, 20 maja świętowali  druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie. Obchody Dnia Strażaka połączone zostały z przekazaniem druhom kluczyków do nowego, ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego. W uroczystościach wziął udział poseł, minister energii, Krzysztof  Tchórzewski.

Po uroczystej mszy świętej sprawowanej w miejscowym kościele parafialnym, strażacy i ich goście przemaszerowali pod remizę OSP. Tam, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, druhowie odebrali odznaczenia za lata wzorowej służby.

Nowy wóz bojowy kosztował nieco ponad milion złotych. Zakupiony został dzięki m.in. pieniądzom Gminy Zbuczyn, WFOŚiGW w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej. Kilkadziesiąt tysięcy dołożyli druhowie ze Zbuczyna. Wójt Tomasz Hapunowicz podziękował ministrowi Tchórzewskiemu za to, że „ułatwił pozyskiwanie pieniędzy i otwierał wszystkie drzwi”.

– Gratulując druhom sukcesów i życząc im dalszych, poseł Tchórzewski zapewnił zebranych, że pamięta o swoim regionie, że będzie wspierał wszystkie, pożyteczne inicjatywy i będzie pomagał ludziom. – Będąc ministrem dbam o dobro i rozwój całej naszej Ojczyzny, ale wiem, że pochodzę z tej ziemi i jej los jest mi szczególnie drogi – powiedział.

To właśnie Krzysztof Tchórzewski wręczył strażakom kluczyki do nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który następnie został poświęcony przez trzech księży z proboszczem, księdzem Stanisławem Chodźko na czele. Był też „chrzest” szampanem, a na koniec – szampańska zabawa.

wegiel w gaz

Węgiel w gaz

20 kwietnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych minister Krzysztof Tchórzewski podpisał list intencyjny w sprawie budowy instalacji zgazowania węgla. – To odważny krok ku przyszłości energetyki opartej na nowych technologiach – powiedział minister.

kongresmeni usa

Spotkanie z kongresmenami USA

19 kwietnia minister Krzysztof Tchórzewski spotkał się z delegacją amerykańskich kongresmenów. Przewodniczył im Paul Cook, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA.

Rozmowy dotyczyły wyzwań, które stają przed polskim sektorem energetycznym i działań Polski dotyczących dywersyfikacji źródeł energii.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o dostawach LNG do uruchomionego w 2016 r. terminala w Świnoujściu.

 

czl roku2

Człowiek Roku na Wielkiej gali

Siedlecki poseł i zarazem Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski otrzymał zaszczytny tytuł Człowieka Roku. Nagrodę odebrał podczas Wielkiej gali liderów świata energii i produkcji.

Krzysztof Tchórzewski Człowiekiem Roku został za:
  • budowę silnego Ministerstwa Energi, będącego gwarancją bezpieczeństwa energetyczne naszego kraju
  • sprawną i konsekwentną reformę górnictwa kamiennego oraz konstruktywny dialog ze stroną społeczną
  • skuteczne negocjacje z inwestorami i wierzycielami Kompanii Węglowej, których efektem było powołanie do życia Polskiej Grupy Górniczej, największej w Unii Europejskiej spółki węglowej
  • podjęcie działań restrukturyzacyjnych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, których konsekwencją był sukces spółki na giełdzie
  • działania, które doprowadziły do notyfikacji przez Komisje Europejską programu pomocowego dla górnictwa i pozyskania na ten cel 8 miliardów złotych

tchu wegiel

Największa w Unii Europejskiej

Minister Krzysztof Tchórzewski finalizuje proces łączenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Będzie to  największa spółka węglowa w Unii Europejskiej.

– To ogromna szansa dla polskiego górnictwa i polskiej gospodarki – powiedział Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej zorganizowanej 31 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

mostostal tch

Mostostal ma przyszłość

Kontrolę nad Polimexem-Mostostalem przejęły polskie spółki energetyczne. Zapewniło to siedleckiej spółce giełdowej kapitał i stabilny rozwój. Ma ona teraz spokojne, biznesowe warunki do zdobywania nowych rynków. Nie byłoby to możliwe bez pomocy Ministerstwa Energii i osobiście Krzysztofa Tchórzewskiego.

– Z wielką satysfakcją jako Minister i z wielką radością jako siedlczanin zwiedzaliśmy hale produkcyjne siedleckiego Mostostalu. Widać, że wrze intensywna produkcja. Cieszy mnie, że w ciągu ostatniego roku zatrudnienie wzrosło. To ważne dla naszego Miasta i regionu, zapewnia to przyszłość Mostostalowi – mówił 6 marca Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas krótkiego briefingu prasowego na terenie zakładu. Ministrowi towarzyszyli: prezes Polimexu-Mostostalu, Antoni Józwowicz i prezes siedleckiego Mostostalu, Andrzej Hojna.

Katastrofa, do której nie doszło
Rozmowa z Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii.

Panie ministrze, kiedy i gdzie powstała koncepcja wejścia kapitałowego do Polimex-Mostostalu spółek z udziałem Skarbu Państwa: Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie? 

Od kilku lat, jako poseł z regionu siedleckiego, wspieram i przyglądam się sytuacji w jakiej znalazł się Polimex-Mostostal. Sytuacji, co przecież nie było tajemnicą, nie do pozazdroszczenia. Ponad rok temu, już jako minister energii, sprawdziłem, jakie są gospodarcze powiązania i jaki jest wpływ Polimexu-Mostostalu na państwowe spółki energetyczne.

I co się okazało?

Okazało się, że związki te są tak duże, że to również w interesie spółek energetycznych  jest uratowanie Polimex-Mostostalu, a także jeszcze ściślejsza z nim współpraca. To właśnie, jako minister energii, zainicjowałem, gdyż ta firma uczestniczy w realizacji dużych inwestycji energetycznych, jak choćby budowa nowych bloków energetycznych w Kozienicach i w Opolu. Z mojej inicjatywy spółki energetyczne, działając także w swoim dobrze pojętym interesie, objęły nowe akcje Polimex-Mostostalu, który ten sposób, poprzez dokapitalizowanie kwotą 300 milionów złotych, został uratowany przed upadłością.

Upadłością, która byłaby katastrofą dla Siedlec…

To na pewno. Polimex-Mostostal zatrudnia cztery i pół tysiąca osób, a w siedleckim Mostostalu 1650 osób. Kiedy dodamy do tego firmy kooperujące, których być albo nie być zależy od naszego Mostostalu, to zobaczymy wtedy jasno skalę tragedii, do której nie doszło. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że na upadku Polimex-Mostostalu straciliby Skarb Państwa, będący znaczącym współwłaścicielem tego przedsiębiorstwa. Straciliby też jego wierzyciele, którzy nie odzyskaliby swoich pieniędzy. Wśród tych wierzycieli były państwowe spółki energetyczne. To one, wykupując nowe akcje, stały się inwestorem strategicznym Polimex-Mostostalu.

Czy w związku z tym Mostostal Siedlce może liczyć na udział w nowych kontraktach energetycznych, które w najbliższej przyszłości będą realizowane w Polsce?

Siłą rzeczy spółki energetyczne nadadzą Mostostalowi kierunek rozwoju. Nie jest tajemnicą, że w Polsce szykują się olbrzymie inwestycje w energetykę, przemysł naftowy i ciężką chemię. Polimex-Mostostal to ostatnia duża państwowa spółka w pełni przygotowana do realizacji dużych kontraktów w tych dziedzinach.  Ma więc wielkie szanse na ich wygrywanie. Gdyby Mostostal upadł te państwowe kontrakty zostałyby przechwycone przez zagraniczne koncerny.

Czy siedlczanie mogą być spokojni o los Mostostalu?

Nie tylko siedlczanie ale wszyscy ci, którym zależy na dobru polskiej gospodarki. Upadłości nie będzie. Zamiast niej będzie rozwój firmy, która zyskała stabilność i przez to odzyskała zaufanie na rynkach światowych. Polimex-Mostostalowi łatwiej będzie o nowe kontrakty w kraju i za granicą.    Natomiast Mostostal siedlecki ponownie staje się dużą i przyszłościową firmą gwarantującą stabilne miejsca pracy. Przeniesienie Centrum Usług Wspólnych Polimex-Mostostalu do Siedlec zwiększyło jego zatrudnienie w Siedlcach o dodatkowe 120 osób. Mostostal jest ostoją rozwoju Siedlec i ozdobą gospodarczą naszego miasta. Bardzo mnie to cieszy.

minist stycz 17

W ministerstwie o atomie

30 stycznia w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej”. Uczestnicy – eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy – dyskutowali o możliwościach rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

– Nasza gospodarka nie jest obojętna na energetykę jądrową. W Polsce mamy ok. 300 przedsiębiorców powiązanych z tym sektorem. To potencjał którego nie można ignorować – mówił podczas otwarcia konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski.