Dyplomy w dobrych rękach

28 września minister Krzysztof Tchórzewski wręczył dyplomy absolwentom II edycji programu stażowego Energia Dla Przyszłości.

Celem programu przygotowanego przez Ministerstwo Energii we współpracy ze spółkami energetycznymi jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w przyszłości wzmocnią zaplecze kadrowe branży energii w Polsce.

- Cieszy mnie tak duże zainteresowanie naszym programem stażowym Energia Dla Przyszłości. To budujące, że młodzi ludzie mają sprecyzowane plany na przyszłość i wiążą je z sektorem energii. Mam nadzieję, że doświadczenia i kontakty pozyskane podczas stażu, w przyszłości zaowocują zacieśnianiem współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo – badawczym – powiedział minister.

W Brukseli

Minister Krzysztof Tchórzewski na rozmowach z Komisją Europejską w Brukseli

19 września minister energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się w Brukseli z komisarzami UE: ds. pomocy publicznej Margrethe Vestager oraz ds. energii i zmian klimatycznych Miguelem Arias Canete. Rozmowy dotyczyły kluczowych spraw sektora energetycznego.

Minister mówiło prowadzonych przez Ministerstwo Energii sprawa z zakresu pomocy publicznej. Rozmowa dotyczyła w szczególności elementów wymaganych do uzyskania pozytywnej decyzji notyfikacyjnej dla ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz kwestii procesu notyfikacji pakietu na rzecz czystego transportu.

Natomiast w rozmowie z komisarzem Miguelem Canete zostały omówione kwestie stanu prac przygotowawczych nad Krajowym Planem na rzecz energii i klimatu. Poruszone zostały również możliwości zapewnienia środków finansowych w negocjowanej obecnie na forum Unii Europejskiej Nowej Perspektywie Finansowej po 2021 r., na potrzeby sektora energetyki, a także transformacji strukturalnej regionów węglowych w kontekście Śląska.

- Ministerstwo Energii przywiązuje dużą wagę do aktywnej i konsekwentnej współpracy oraz dialogu z Komisją Europejską. Jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się na bieżąco uzgadniać wyzwania związane z polskim sektorem energetycznym. Cieszymy się, że nasz głos jest uwzględniany przez partnerów europejskich. Z niepokojem patrzę jednak na bardzo szybki wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wydaje się, że taka sytuacja w krótkim okresie czasu może być skutkiem zamierzonych działań rynkowych, co wpływa niekorzystnie na ceny energii elektrycznej w Polsce. Przekazałem swoje obawy komisarzom i wnioskowałem o zbadanie tej sprawy – powiedział minister Tchórzewski, podsumowując przeprowadzone konsultacje z Komisją Europejską. Jednocześnie zapewnił, że gospodarstwom domowym nie grożą zmiany cen energii elektrycznej.

Wniosek do komisarzy UE

Wystąpiłem do Komisarzy UE z wnioskiem o zbadanie przyczyn gwałtownego wzrostu cen, na giełdach europejskich, uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrosły z 5 EUR do ponad 25 EUR, czyli o 400%, a polskie elektrownie muszą takie jedno uprawnienie kupować do 1 Megawatogodziny wyprodukowanej energii elektrycznej. Ta kwota dodaje się do ceny sprzedawanego prądu.

Jeżeli Komisja Europejska nic z tym nie zrobi, to spowoduje tym samym znaczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną.

W przyszłym tygodniu wystąpię do innych państw o przyłączenie się do mego protestu, gdyż jest możliwa ogólnoeuropejska spekulacja na tych uprawnieniach. Uderzy ona najbardziej w państwa Europy Wschodniej.

Nafta, gaz, chemia

Minister Krzysztof Tchórzewski wziął udział w XVI Konferencji NAFTA GAZ CHEMIA 2018.

Niektóre wypowiedzi ministra Tchórzewskiego:

Dywersyfikacja energii jest dla nas celem, który pomoże nam uniezależnić się od jednego dostawcy, w tym wypadku od Rosji. Via Carpatia jak również gazociąg Baltic Pipe to korytarze inwestycyjne i narzędzia do realizacji tego celu.

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi przed ogromnymi wyzwaniami, dlatego wymiana doświadczeń i twórcza dyskusja, uwzględniająca innowacyjne technologie i rozwiązania przyszłości, jest nie do przecenienia – powiedział minister.

Realizacja BalticPipe PL oraz rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu zapewnią nam dostęp do globalnego rynku gazu. Jest to istotne wyzwanie także z europejskiego punktu widzenia. Daje możliwość tworzenia na nowo mapy konkurencyjności gazowej w Europie.

Z mieszkańcami na odpuście

16 września minister Krzysztof Tchórzewski – poseł Ziemi Siedleckiej wziął udział w Święcie Podwyższenia Krzyża - Odpuście w Skórcu. W czasie swojego wystąpienia minister odczytał, skierowany do mieszkańców list od premiera. Spotkał się z mieszkańcami, kandydatem na wójta, Jerzym Długoszem i kandydatami do rady powiatu - Grażyną Chraniuk i Edwardem Kokoszką.

Kopenhaga na 100-lecie

8 września 2018 minister Krzysztof Tchórzewski razem z przedstawicielami delegacji polskiej, uczestniczył we  mszy świętej w Kościele Świętej Anny w Kopenhadze. Wieczorem w kopenhaskiej filharmonii odbył się uroczysty koncert zorganizowany na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach.

Spełniamy obietnice

Rząd znalazł pieniądze na nowe drogi. Dobre wiadomości są również dla mieszkańców naszego regionu. W styczniu podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej dla 37,5-kilometrowego odcinka autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony wiosną 2019.

Nacisk na obronność

14 sierpnia Krzysztof Tchórzewski uczestniczył w siedleckich obchodach Święta Niepodległości. W krótkim przemówieniu położył nacisk na wagę  nakładów na obronność. Razem  z synem Karolem – radnym wojewódzkim, złożył wieniec pod pomnikiem na skwerze przed urzędem miasta.