Strona Główna

Trwa remont Urzędu Miasta w Siedlcach. Jest możliwy dzięki pomocy rządu. Kwotę 1 386 000 zł. Siedlecki magistrat uzyskał dzięki staraniom moim i senatora Waldemara Kraski. W Sejmie posłowie z opozycji głosowała przeciwko przyznaniu tych funduszy.

Krzysztof Tchórzewski

Dzięki staraniom moim i senatora Waldemara Kraski, Siedlce otrzymały 7 032 525 złotych dotacji z NFOŚIGW. Pieniądze te przeznaczone są na zakup autobusów elektrycznych. Dzięki temu wsparciu mieszkańcy miasta otrzymają tabor autobusowy zeroemisyjny. Całkowita wartość zadania to 11 223 750 zł.

Krzysztof Tchórzewski

W Dziewulach rozpoczęta została przebudowa drogi powiatowej nr 3656W i 3657W, wraz z budową chodnika.

Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!

Planowe zakończenie prac przewidywane już w grudniu tego roku!

Krzysztof Tchórzewski

Siedlce otrzymały 1 287 582,15 zł z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki staraniom posłów Prawa i Sprawiedliwości możliwa była przebudowa ul. Poniatowskiego w Siedlcach. Jak się Państwu podoba stara, a nowa ulica?

Krzysztof Tchórzewski

8 milionów 400 tysięcy złotych – taką kwotę na rewitalizację siedleckiego parku "Aleksandria" przyznał Siedlcom wicepremier Piotr Gliński - w ramach podziału środków unijnych. Jest to wynik starań moich i senatora Waldemara Kraski. Całkowita wartość inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Na odnowienie parku miasto ma czas do 2023 r.

Krzysztof Tchórzewski