Strona Główna

W poniedziałek, 30 stycznia do Siedlec przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Towarzyszyli mu – siedlecki poseł, a zarazem szef Zespołu Doradców Premiera, Krzysztof Tchórzewski oraz wicepremier - minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Odwiedzili 18 Dywizję Zmechanizowaną. Goście zadeklarowali, że uzbrojenie polskiej armii i zwiększenie jej siły oraz obecności wojsk NATO w kraju, to najwyższy priorytet obecnego rządu. - Nie tylko ściągamy do kraju najnowocześniejszy sprzęt z całego świata - czołgi K2 i Abrams, systemy rakietowe HIMARS, samoloty F-35, armatohaubice K9 czy drony BAYRAKTAR, ale inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy i produkujemy własną broń – mówił premier. - Nasze Kraby i Pioruny są chwalone przez żołnierzy, ekspertów i sprawdzają się na polu walki. Doktryna PO to doktryna chaosu - kontynuował. - Likwidowanie jednostek wojskowych, jak te w Siedlcach, Ciechanowie czy Lublinie i niedoinwestowanie armii przez poprzednich rządzących, zwłaszcza na wschodzie Polski, było strategią naiwności. Oni myśleli, że likwidując kolejne jednostki, zmniejszą rosyjskie zagrożenie. Dziś widzimy, jak ponownie bardzo się mylili… Rok 2023 oznacza rekordowe środki na obronność, które „znalazły się” dzięki mądremu i odpowiedzialnemu zarządzaniu budżetem. Dzięki działaniom rządu PiS Polska jest bezpieczna i będzie coraz bezpieczniejsza. Sukcesywnie zwiększamy nakłady na obronność. Wojsko polskie będzie finansowane do 4% PKB.

W sobotę 14. stycznia, po mszy świętej w katedrze, członkowie Prawa i Sprawiedliwości zebrali się w Siedlcach na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie to jest już nasza, trwająca od lat tradycja. Tradycyjnie też zaszczycił nas swoja obecnością biskup siedlecki, ks. dr Kazimierz Gurda, który pobłogosławił opłatki oraz wygłosił krótka naukę. Ja ze swojej strony opowiedziałem o ostatnich pracach sejmowej Komisji Gospodarki, której przewodniczę oraz o pracy rządu, w których mam swój wkład jako przewodniczący Zespołu Doradców Premiera. Opłatkiem dzieliliśmy się wszyscy – każdy z każdym - jak w dobrej rodzinie. Na koniec zasiedliśmy do wspólnego obiadu. Krzysztof Tchórzewski

Rządowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa instytucji wzmacniającej narzędzia prawne do przeprowadzania procesów sukcesyjnych. Instytucja ta służyłaby gromadzeniu rodzinnego majątku, pozwalając na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na brak w polskim porządku prawnym wystarczających instrumentów zapewniających ochronę przed podziałem (rozdrobnieniem) majątku powstałego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą po przeprowadzeniu sukcesji. To także realizacja postulatów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorstw rodzinnych dot. wprowadzenia do polskiego systemu prawnego nowej instytucji ułatwiającej wielopokoleniową sukcesję oraz pozwalającej pogodzić interesy związane z działalnością gospodarczą i interesy prywatne. Rządowy projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu integracji majątku (akumulacji kapitału) i zarządzania nim w sposób pozwalający na zachowanie aktywności w sferze gospodarczej i dostarczanie środków utrzymania przyszłym pokoleniom, a także wprowadzenie dużo większych możliwości właściwego zarządzania majątkiem, szczególnie w interesie spadkobierców mniej przygotowanych biznesowo. Projekt ustawy z poprawkami został jednogłośnie przyjęty przez komisję.

Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju

Siedlecka uroczystość Dnia Kolejarza została zorganizowana 27 listopada, pod przewodnictwem kolejowej NSZZ Solidarność. Mszy w. Koncelebrowanej przewodniczył ksiądz kapelan siedleckich kolejarzy, proboszcza parafii p.w. Ducha Świętego, Janusz Wolski. Licznie uczestniczyli w niej kolejarze z rodzinami.

Po mszy zebrani przeszli się pod pomnik Kolejarzy Siedleckich przy dworcu PKP i tam złożyli wiązanki kwiatów.

Ponad 60 tysięcy złotych trafiło dzisiaj do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Sokołowskiego. Uroczyste przekazanie pieniędzy odbyło się 21 listopada. Wielkie podziękowania dla Senatora Waldemara Kraski i Wojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego. Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm RP