Strona Główna

gaz3

Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynął pierwszy statek ze skroplonym  gazem z USA. Minister Krzysztof Tchórzewski, razem z Panią Premier Beatą Szydło uczestniczył w uroczystości jego odbioru.

– To historyczny moment dla Polski i czytelna informacja, że kwestie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw są priorytetem tego rządu – stwierdził minister.

tunel2

10 lat po podpisaniu porozumień miasta z PKP PLK, ruszy budowa tunelu pod torami na przedłużeniu ul. Kilińskiego.

– Gratuluję władzom Siedlec podpisanej umowy. Cieszę się, że tak jak przed dekadą inicjowałem rozmowy z PKP na temat budowy, tak dziś mogłem pomóc w ich sfinalizowaniu – powiedział poseł Krzysztof Tchórzewski.

zarzad

Minister Krzysztof Tchórzewski, jako prezes zarządu okręgu nr 18 PiS, przewodniczył posiedzeniu zarządu w Wyszkowie.

Dyskutowano między innymi na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Krzysztof Tchórzewski poinformował, że nie przewiduje się wprowadzenia dwukadencyjności wybieranych bezpośrednio władz samorządowych. Oznacza to, że obecnie pełniący wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą mogli startować w przyszłorocznych wyborach, bez względu na ilość pełnionych do tej pory kadencji. Mówił także o dobrych prognozach gospodarczych dla Polski i o systemie podatkowym. Okazuje się, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego tylko w zeszłym roku udało się wypłacić 17, 5 mld złotych w ramach programu 500+.

– Nadzorowane przeze mnie spółki energetyczne i paliwowe również zwiększają swoje przychody. Pozwala to na realizację programu inwestycyjnego, a co za tym idzie, na  zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski – zakończył.

zbuczyn9

W sobotę, 20 maja świętowali  druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie. Obchody Dnia Strażaka połączone zostały z przekazaniem druhom kluczyków do nowego, ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego. W uroczystościach wziął udział poseł, minister energii, Krzysztof  Tchórzewski.

Po uroczystej mszy świętej sprawowanej w miejscowym kościele parafialnym, strażacy i ich goście przemaszerowali pod remizę OSP. Tam, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, druhowie odebrali odznaczenia za lata wzorowej służby.

Nowy wóz bojowy kosztował nieco ponad milion złotych. Zakupiony został dzięki m.in. pieniądzom Gminy Zbuczyn, WFOŚiGW w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej. Kilkadziesiąt tysięcy dołożyli druhowie ze Zbuczyna. Wójt Tomasz Hapunowicz podziękował ministrowi Tchórzewskiemu za to, że „ułatwił pozyskiwanie pieniędzy i otwierał wszystkie drzwi”.

– Gratulując druhom sukcesów i życząc im dalszych, poseł Tchórzewski zapewnił zebranych, że pamięta o swoim regionie, że będzie wspierał wszystkie, pożyteczne inicjatywy i będzie pomagał ludziom. – Będąc ministrem dbam o dobro i rozwój całej naszej Ojczyzny, ale wiem, że pochodzę z tej ziemi i jej los jest mi szczególnie drogi – powiedział.

To właśnie Krzysztof Tchórzewski wręczył strażakom kluczyki do nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który następnie został poświęcony przez trzech księży z proboszczem, księdzem Stanisławem Chodźko na czele. Był też „chrzest” szampanem, a na koniec – szampańska zabawa.

wegiel w gaz

20 kwietnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych minister Krzysztof Tchórzewski podpisał list intencyjny w sprawie budowy instalacji zgazowania węgla. – To odważny krok ku przyszłości energetyki opartej na nowych technologiach – powiedział minister.