Strona Główna

Wystąpiłem do Komisarzy UE z wnioskiem o zbadanie przyczyn gwałtownego wzrostu cen, na giełdach europejskich, uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrosły z 5 EUR do ponad 25 EUR, czyli o 400%, a polskie elektrownie muszą takie jedno uprawnienie kupować do 1 Megawatogodziny wyprodukowanej energii elektrycznej. Ta kwota dodaje się do ceny sprzedawanego prądu.

Jeżeli Komisja Europejska nic z tym nie zrobi, to spowoduje tym samym znaczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną.

W przyszłym tygodniu wystąpię do innych państw o przyłączenie się do mego protestu, gdyż jest możliwa ogólnoeuropejska spekulacja na tych uprawnieniach. Uderzy ona najbardziej w państwa Europy Wschodniej.

Poseł Krzysztof Tchórzewski uczestniczył w zorganizowanych w Trzcińcu Dożynkach Gminy Wisniew. Na zdjęciu – z wójtem Krzysztofem Kryszczukiem.
Odsłonięcie pomnika "Pamięci kolejarzy siedleckiego węzła kolejowego, którzy oddali życie w walce o Niepodległą Polskę".

Minister Krzysztof Tchórzewski wziął udział w XVI Konferencji NAFTA GAZ CHEMIA 2018.

Niektóre wypowiedzi ministra Tchórzewskiego:

Dywersyfikacja energii jest dla nas celem, który pomoże nam uniezależnić się od jednego dostawcy, w tym wypadku od Rosji. Via Carpatia jak również gazociąg Baltic Pipe to korytarze inwestycyjne i narzędzia do realizacji tego celu.

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi przed ogromnymi wyzwaniami, dlatego wymiana doświadczeń i twórcza dyskusja, uwzględniająca innowacyjne technologie i rozwiązania przyszłości, jest nie do przecenienia – powiedział minister.

Realizacja BalticPipe PL oraz rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu zapewnią nam dostęp do globalnego rynku gazu. Jest to istotne wyzwanie także z europejskiego punktu widzenia. Daje możliwość tworzenia na nowo mapy konkurencyjności gazowej w Europie.

16 września minister Krzysztof Tchórzewski – poseł Ziemi Siedleckiej wziął udział w Święcie Podwyższenia Krzyża - Odpuście w Skórcu. W czasie swojego wystąpienia minister odczytał, skierowany do mieszkańców list od premiera. Spotkał się z mieszkańcami, kandydatem na wójta, Jerzym Długoszem i kandydatami do rady powiatu - Grażyną Chraniuk i Edwardem Kokoszką.