Rodzina, rolnictwo, inwestycje

3 sierpnia minister Krzysztof Tchórzewski spotkał się z licznie przybyłymi mieszkańcami Makowa Mazowieckiego i powiatu. Przedstawił dotychczasowe dokonania, a także plany na rządu na dalszą część kadencji. Priorytety to polska  rodzina, wsparcie dla osób starszych, rozwój polskiego rolnictwa, inwestycje samorządowe, a także silna pozycja Polski na arenie międzynarodowej. – To było Bardzo dobre spotkanie. Dziękuję za liczną obecność i wiele pytań, na które miałem okazję odpowiedzieć – podsumował poseł Tchórzewski.

Pod torami na drugą stronę

W piątek, 29 do użytku oddany został tunel pod torami kolejowymi i III etap tzw. wewnętrznej obwodnicy Siedlec. Patronem tunelu i obwodnicy jest rotmistrz Witold Pilecki. Tablicę poświęconą patronowi odsłonili: JE ks. biskup Kazimierz Gurda, minister Krzysztof Tchórzewski, prezydent Wojciech Kudelski i przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka. Tunel pod torami został wybudowany dzięki PKP i funduszom UE - podkreślił Minister Energii RP, Poseł na Sejm Krzysztof Tchórzewski. To dzięki jego zabiegom i władz samorządowych budowa tunelu (kosztowała ponad 50 milionów złotych) sfinansowana została przez PKP. Miasto „wyposażyło” tunel i zbudowało obwodnicę (z dofinansowaniem unijnym). Jest to jedna z największych i najdroższych inwestycji Siedlec zrealizowanych w ostatnich latach, która w 40% sfinansowana została z budżetu miasta.

Wspólny prąd

28 czerwca 2018 roku Polska, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Komisja Europejska podpisały porozumienie w sprawie synchronizacji państw bałtyckich (PB) z systemem elektroenergetycznym Europy Kontynentalnej. Porozumienie jest zwieńczeniem kilkuletniej współpracy i negocjacji, w których stronę polską reprezentowało Ministerstwo Energii i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą zakończy zależność państw bałtyckich od systemu postsowieckiego.

Rynek mocy na „stole”

Komisja Europejska potwierdziła, że przygotowany przez nas mechanizm rynku mocy spełnia surowe kryteria dotyczące reguł pomocy publicznej. Jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a przy tym nie zakłóca konkurencji na rynku energii – stwierdził minister Krzysztof Tchórzewski na konferencji „III Okrągły Stół Energetyczny”.

Radomski Czerwiec

W poniedziałek 25 czerwca wspólnie z delegacją rządową, na czele z premierem Mateuszem Mateuszem Morawieckim minister Krzysztof Tchórzewski pojechał do Radomia, by oddac hołd bohaterom Radomskiego Czerwca 76. W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej biskup radomski Henryk Tomasik (były biskup pomocniczy siedlecki) powiedział, że "wtedy zabrakło pokoju i sprawiedliwości". Wspomniał też o wielkiej roli ks. Romana Kotlarza, kapłana, który odważnie stanął po stronie robotników, za co został brutalnie zamordowany przez komunistyczne władze. Premier RM Mateusz Morawiecki w imieniu Rzeczypospolitej podziękował wszystkim bohaterom tamtych dni za odwagę i poświęcenie. Powiedział, że "bohaterowie Czerwca '76 są wielkim świadectwem walki o wolność". Cześć i chwała Bohaterom.

Premier dziękuje i chwali

W czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że współpraca z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim układa się znakomicie. Premier zwrócił uwagę na fakt, że minister działa "na bardzo trudnym odcinku frontu", m.in. jeśli chodzi o polską polityką klimatyczną.

- Pan minister Tchórzewski ten niezwykle skomplikowany kawałek działań regulacyjnych i legislacyjnych z Unią Europejską prowadzi bardzo dobrze. Ma bardzo dobre relacje w Brukseli" – powiedział premier. - Jestem też bardzo zbudowany tym jak pan minister prowadzi całą politykę dotyczącą rynku mocy i zapewnienia jakości, stabilności, suwerenności całego naszego systemu elektro-energetycznego - dodał. - Dla pana ministra ogromne podziękowania – zakończył premier.

Kamień na dobry początek

W niedzielę 20 maja w Siedlcach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcyjnego oraz siedziby firmy Valmont Polska. Stało się więc rzeczywiste to, o co zabiegał poseł Krzysztof Tchórzewski i władze samorządowe miasta. Nowy zakład ożywi gospodarczo Siedlce i region oraz poprawi sytuacje na rynku pracy.

Rok później

17 maja poseł Krzysztof Tchórzewski wziął udział w jubileuszu 45-lecia siedleckiego Mostostalu.

- Zaczynałem rok później. Wasz jubileusz zbiega się z 44 latami mojej pracy zawodowej. Ta uroczystość jest wyjątkową okazją, żeby podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu siedleckiego zakładu. Wszystkim kierownictwu i wszystkim pracownikom składam życzenia wielu sukcesów zawodowych. Niech siedlecki Mostostal zawsze będzie synonimem sukcesu gospodarczego naszego miasta i regionu – powiedział Tchórzewski.

W Łosicach i Zbuczynie

Sobotę 12 maja minister Krzysztof Tchórzewski spędził na spotkaniach z mieszkańcami regionu. Towarzyszył mu minister Mariusz Blaszczak. W Łosicach rozpoczęli od uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 12 maja przypada rocznica śmierci Naczelnika. Ministrowie poinformowali mieszkańców o swoich działaniach w obecnej kadencji. -  Spełniamy nasze obietnice, przywróciliśmy wiek emerytalny, wprowadziliśmy program 500+, uszczelniliśmy system podatkowy. Przed nami realizacja kolejnych ważnych projektów z "Piątki Morawieckiego" – powiedział Tchórzewski. Dobrą informacją dla naszego regionu podzielił się minister Błaszczak. - Wszystko wskazuje na to – powiedział - że miejscem stacjonowania dowództwa nowo tworzonej Dywizji Operacyjnej Wojska Polskiego będą Siedlce. Z Łosic ministrowie pojechali do Krzeska – do rodzinnej Gminy posła Tchórzewskiego. - Swoją pracę na stanowiskach ministrów traktujemy jako służbę.  Dlatego chcemy być blisko ludzi, bezpośrednio informować o zamierzeniach rządu – powiedział Mariusz Błaszczak. Były pytania o tzw. „Piątkę Morawieckiego”. Jej główne cele wyjaśnił minister Tchórzewski. - "Piątka Morawieckiego" to inwestycja w edukację i rodzinę - 300 zł na wyprawkę szkolną, następnie dostępność + - 20 mld na wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, dalej wsparcie dla przedsiębiorców czyli obniżenie podatku CIT i składki ZUS dla małych rodzinnych firm. No i oczywiście rozwój infrastruktury, czyli 5 mld złotych na drogi lokalne, które nigdy nie mogły doczekać się remontów. Gmina Zbuczyn i Parafia pod wezwaniem Św. Stanisława i Aniołów Stróżów w tym roku obchodzi swoje 600-lecie. Nie zabrakło więc życzeń od ministrów dla mieszkańców Gminy i Parafii.