Dobry początek roku

Wspaniała wiadomość dla Miasta Siedlce. Dzięki wsparciu Wicepremiera Piotra Glińskiego Siedlce otrzymają 8 396 753,13 zł. Te pieniądze pozwolą na rewitalizację siedleckiego Parku Aleksandria. Miasto musi jeszcze tylko uzupełnić dokumentację i do 2023 r. park będzie jak nowy.

Krzysztof Tchórzewski

Pamiętamy

W 39 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, pamiętamy o pomordowanych, internowanych i wszystkich, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Wspólnie z działaczami siedleckiej Solidarności oddaliśmy hołd ofiarom komunistycznego reżimu.

Autostrada kluczowa

Autostrada kluczowa Szanowni Państwo mieszkańcy regionu Siedleckiego i Bialskiego! Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę ponad 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Malinowiec (Mazowieckie) - Łukowisko (Lubelskie). Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. W ramach tej inwestycji powstanie jeden z najważniejszych węzłów drogowych, łączący autostradę A2 z powstającą drogą S19, będącą częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, której wybudowanie - zdaniem Ministra Andrzeja Adamczyka - "będzie oznaczać wejście Polski do ekstraklasy drogowej Unii Europejskiej". Połączenie autostrady A2 ze szlakiem Via Carpatia, na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, będzie także impulsem rozwojowym dla całej Polski wschodniej. Ogłoszenie przetargu na odcinek Malinowiec - Łukowisko oznacza, że cały 63-kilometrowy fragment autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską jest objęty postępowaniem przetargowym. Cieszę się bardzo, że materializują się nasze wieloletnie i uporczywe starania. Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi i Panu dyr. Jarosławowi Wąsowskiemu za determinację Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA w realizacji tych kluczowych dla rozwoju Polski Wschodniej, inwestycji. Ramka A2 od węzła Lubelska do granicy państwa W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W listopadzie br. planujemy wybrać najkorzystniejszą ofertę. 3 listopada ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę pierwszego z czerech odcinków A2 między Siedlcami a Białą Podlaską (Cicibór). Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania.

Źródło GDDKiA

Kwalifikacje na Europę

19 listopada przewodniczyłem wspólnemu posiedzeniu Sejmowych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisje rozpatrywały zmiany do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej.

To ważna ustawa, która powoduje wzajemne uznawanie kwalifikacji nabytych w innych państwach Unii.

Poseł Krzysztof Tchórzewski Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Święto Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Siedlcach zostały uczczone uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez JE księdza bpa Kazimierza Gurdę.

W obchodach, wraz z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczyli radni i członkowie PiS. Kwiaty złożył Poseł Krzysztof Tchórzewski, a w imieniu ministra Waldemara Kraski wiązankę złożył Maciej Kublikowski, zaś w imieniu siedleckich radnych PiS - wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Nowak i radny Janusz Cabaj.

Ks. Biskup w homilii podkreślił, że Polacy heroicznie walcząc o odzyskanie niepodległości, a jeszcze bardziej bohatersko broniąc jej w dwa lata później przed bolszewicką nawałą, pragnęli Ojczyzny ludzi porządnych i pielęgnujących tradycje polskiej, chrześcijańskiej rodziny. W Polsce ochrona życia, w tym życia dzieci nienarodzonych, była zawsze na pierwszym miejscu. Podkreślił wagę kształcenia charakterów i wiedzy dzieci oraz młodzieży zarówno w domu jak i w szkole.

Zapraszam do przeczytania

Zachęcam do zapoznania się z załączonym artykułem w siedleckim Echu Katolickim. Diagnoza sytuacji i nas katolików jest wg. mnie słuszna. Pora na naszą aktywność, gdyż bierność na wyzwiska i wulgaryzmy jest sygnałem strachu i uległości, co ich dodatkowo ośmiela i rozzuchwala. Z pozdrowieniami Krzysztof Tchórzewski    

Pożyczka z możliwością umorzenia

15 października uczestniczyłem w podpisaniu dwóch umów pożyczkowych na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)” oraz „Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce - Żabokliki-Kolonia”. Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarła Gmina Siedlce, która na oba zadania otrzyma 788 000,00 zł w formie pożyczki. Pożyczka ta będzie mogła być umorzona do 10 % wartości wypłaconej kwoty.

W siedleckiej gminie zostaną przeprowadzone następujące inwestycje zapewniające zorganizowany odbiór ścieków:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Żabokliki-Kolonia.

Powstanie ponad 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 40 posesji.

Krzysztof Tchórzewski

W Lublinie z prądem

O polskiej transformacji energetycznej dyskutowaliśmy podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie. Zmiany, które dokonują się w sektorze energetycznym muszą odbywać się w zrównoważony sposób. Oznacza to że wprowadzenie zielonego kierunku powinno być oparte na zgodzie społecznej, a także być akceptowalne dla naszej gospodarki i polskich rodzin.

Z Warszawy do Kołbieli

17 lipca poseł Krzysztof Tchórzewski uczestniczył w uroczystym otwarciu odcinka drogi ekspresowej S17 - od węzła Lubelska w Warszawie do Kołbieli. Znacznie zmniejszy się czas dojazdu do Warszawy mieszkańców Garwolina i sąsiednich gmin. Program PiS jest konsekwentnie realizowany. Brawa dla min. Adamczyka, dla jego współpracowników i jednostek realizujących te bardzo trudne projekty.

40 lat NSZZ Solidarność

31 sierpnia poseł Krzysztof Tchórzewski wziął udział w siedleckich obchodach 40-lecia powstania NSZZ Solidarność.

- We wspólnocie i solidarnie Polacy potrafią budować siłę i przyszłość naszego państwa. Ten proces został zainicjowany przed 40 laty, kiedy ludzie pracy potrafili upomnieć się i wywalczyć swoje prawa. Kontynuacja ideałów Solidarności jest naszym obowiązkiem i warunkiem żeby Polska nigdy nie zginęła.