Na unijnym forum

Poseł Krzysztof Tchórzewski reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Energii, które odbyło się 4 marca 2019 r. w Brukseli. Głównym zagadnieniem obrad była dyskusja o propozycji Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r. Ponadto Ministrowie Energii UE podsumowali negocjacje nowelizacji dyrektywy gazowej.

Człowiek może wznieść serce dla Dzieci….

19 stycznia 2019 roku odbyła się Gala Charytatywno Noworoczna "Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo". Są wśród nas ludzie którzy okazują serce i bezinteresowność oraz potrafią dzielić się dobrem. Patroni honorowi, medialni, mecenasi Akcji, zaproszeni goście, rodzice i aktorzy - uczniowie Eurolingua - Ci wszyscy zebrali się w sali widowiskowej "Podlasie", aby nieść pomoc dzieciom z Domu "Pod Kasztanami" i Domu "Na Zielonym Wzgórzu. Jednym z patronów honorowych Gali był pan poseł Krzysztof Tchórzewski.

Inwestycje za unijne pieniądze

Prawie 1,4 mld zł to koszt projektów sieciowych, które zrealizują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Umowa w sprawie przyznania środków z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje sieciowe PSE S.A. podpisana została 28 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Energii. W wydarzeniu uczestniczyli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Beneficjenta środków reprezentowali prezes zarządu PSE S.A. Eryk Kłossowski oraz wiceprezes zarządu PSE. S.A. Włodzimierz Mucha.

Prąd po staremu

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, której celem jest ustabilizowanie cen energii elektrycznej w Polsce. Dzięki temu nie wzrosną koszty ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dokument najpierw został skierowany pod obrady Rady Ministrów, a następnie trafi pod obrady Parlamentu RP.

Projekt ustawy zakłada obniżkę podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w kraju. Ponadto zakłada obniżenie stawek opłaty przejściowej o ok. 95%. Zaproponowane zmiany pozwolą na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej o ok. 3,5 mld zł. Na tę kwotę składa się obniżenie podatku akcyzowego w sumie ok. 1,8 mld zł oraz obniżenie opłaty przejściowej o ok. 1,7 mld zł. Działaniem uzupełniającym do przygotowanej regulacji będzie wykorzystanie na ten cel środków pochodzących ze sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Komisja Europejska 5 grudnia br. wyraziła zgodę na sprzedaż 55,8 mln ton uprawnień do emisji CO2, a planowane przychody z tej sprzedaży to 4,5 mld zł. Dzięki temu krajowi odbiorcy w przyszłym roku nie zapłacą za energię elektryczną więcej, niż w roku 2018. „Wypracowane przez nas rozwiązania oraz zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla pomogą utrzymać poziom cen energii elektrycznej z 2018 r. również w nadchodzącym 2019 roku”.

Dyplomy w dobrych rękach

28 września minister Krzysztof Tchórzewski wręczył dyplomy absolwentom II edycji programu stażowego Energia Dla Przyszłości.

Celem programu przygotowanego przez Ministerstwo Energii we współpracy ze spółkami energetycznymi jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w przyszłości wzmocnią zaplecze kadrowe branży energii w Polsce.

- Cieszy mnie tak duże zainteresowanie naszym programem stażowym Energia Dla Przyszłości. To budujące, że młodzi ludzie mają sprecyzowane plany na przyszłość i wiążą je z sektorem energii. Mam nadzieję, że doświadczenia i kontakty pozyskane podczas stażu, w przyszłości zaowocują zacieśnianiem współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo – badawczym – powiedział minister.

W Brukseli

Minister Krzysztof Tchórzewski na rozmowach z Komisją Europejską w Brukseli

19 września minister energii Krzysztof Tchórzewski spotkał się w Brukseli z komisarzami UE: ds. pomocy publicznej Margrethe Vestager oraz ds. energii i zmian klimatycznych Miguelem Arias Canete. Rozmowy dotyczyły kluczowych spraw sektora energetycznego.

Minister mówiło prowadzonych przez Ministerstwo Energii sprawa z zakresu pomocy publicznej. Rozmowa dotyczyła w szczególności elementów wymaganych do uzyskania pozytywnej decyzji notyfikacyjnej dla ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz kwestii procesu notyfikacji pakietu na rzecz czystego transportu.

Natomiast w rozmowie z komisarzem Miguelem Canete zostały omówione kwestie stanu prac przygotowawczych nad Krajowym Planem na rzecz energii i klimatu. Poruszone zostały również możliwości zapewnienia środków finansowych w negocjowanej obecnie na forum Unii Europejskiej Nowej Perspektywie Finansowej po 2021 r., na potrzeby sektora energetyki, a także transformacji strukturalnej regionów węglowych w kontekście Śląska.

- Ministerstwo Energii przywiązuje dużą wagę do aktywnej i konsekwentnej współpracy oraz dialogu z Komisją Europejską. Jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się na bieżąco uzgadniać wyzwania związane z polskim sektorem energetycznym. Cieszymy się, że nasz głos jest uwzględniany przez partnerów europejskich. Z niepokojem patrzę jednak na bardzo szybki wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wydaje się, że taka sytuacja w krótkim okresie czasu może być skutkiem zamierzonych działań rynkowych, co wpływa niekorzystnie na ceny energii elektrycznej w Polsce. Przekazałem swoje obawy komisarzom i wnioskowałem o zbadanie tej sprawy – powiedział minister Tchórzewski, podsumowując przeprowadzone konsultacje z Komisją Europejską. Jednocześnie zapewnił, że gospodarstwom domowym nie grożą zmiany cen energii elektrycznej.

Wniosek do komisarzy UE

Wystąpiłem do Komisarzy UE z wnioskiem o zbadanie przyczyn gwałtownego wzrostu cen, na giełdach europejskich, uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrosły z 5 EUR do ponad 25 EUR, czyli o 400%, a polskie elektrownie muszą takie jedno uprawnienie kupować do 1 Megawatogodziny wyprodukowanej energii elektrycznej. Ta kwota dodaje się do ceny sprzedawanego prądu.

Jeżeli Komisja Europejska nic z tym nie zrobi, to spowoduje tym samym znaczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną.

W przyszłym tygodniu wystąpię do innych państw o przyłączenie się do mego protestu, gdyż jest możliwa ogólnoeuropejska spekulacja na tych uprawnieniach. Uderzy ona najbardziej w państwa Europy Wschodniej.