Nowe drogi w Gminie Bielany

Prawie 10,5 miliona złotych na drogi w Gminie Bielany. 21 sierpnia, razem z Senatorem RP Waldemar Kraską, Posłem Maciejem Górskim i Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego, Anną Kaszubą, uczestniczyliśmy w Rozbitym Kamieniu w podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a wykonawcą. Zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rozbity Kamień granica powiatu – około 5,15 km.
2. Przebudowa drogi powiatowej w Bielanach Jarosławach – około 1,1 km.
3. Przebudowa drogi powiatowej w Wyszomierzu – około 0,30 km.
4. Przebudowa drogi gminnej w Wańtuchach – około 0,81 km.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Rozbitym Kamieniu – około 0,65 km.
6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Brodaczach – około 0,33 km.