Wniosek do komisarzy UE

Wystąpiłem do Komisarzy UE z wnioskiem o zbadanie przyczyn gwałtownego wzrostu cen, na giełdach europejskich, uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrosły z 5 EUR do ponad 25 EUR, czyli o 400%, a polskie elektrownie muszą takie jedno uprawnienie kupować do 1 Megawatogodziny wyprodukowanej energii elektrycznej. Ta kwota dodaje się do ceny sprzedawanego prądu.

Jeżeli Komisja Europejska nic z tym nie zrobi, to spowoduje tym samym znaczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną.

W przyszłym tygodniu wystąpię do innych państw o przyłączenie się do mego protestu, gdyż jest możliwa ogólnoeuropejska spekulacja na tych uprawnieniach. Uderzy ona najbardziej w państwa Europy Wschodniej.