Projekt przyjęty jednogłośnie

Rządowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa instytucji wzmacniającej narzędzia prawne do przeprowadzania procesów sukcesyjnych. Instytucja ta służyłaby gromadzeniu rodzinnego majątku, pozwalając na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji.

Projekt jest odpowiedzią na brak w polskim porządku prawnym wystarczających instrumentów zapewniających ochronę przed podziałem (rozdrobnieniem) majątku powstałego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą po przeprowadzeniu sukcesji. To także realizacja postulatów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorstw rodzinnych dot. wprowadzenia do polskiego systemu prawnego nowej instytucji ułatwiającej wielopokoleniową sukcesję oraz pozwalającej pogodzić interesy związane z działalnością gospodarczą i interesy prywatne.

Rządowy projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmu integracji majątku (akumulacji kapitału) i zarządzania nim w sposób pozwalający na zachowanie aktywności w sferze gospodarczej i dostarczanie środków utrzymania przyszłym pokoleniom, a także wprowadzenie dużo większych możliwości właściwego zarządzania majątkiem, szczególnie w interesie spadkobierców mniej przygotowanych biznesowo.

Projekt ustawy z poprawkami został jednogłośnie przyjęty przez komisję.

Krzysztof Tchórzewski
Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju