Pożyczka z możliwością umorzenia

15 października uczestniczyłem w podpisaniu dwóch umów pożyczkowych na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)” oraz „Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce - Żabokliki-Kolonia”. Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarła Gmina Siedlce, która na oba zadania otrzyma 788 000,00 zł w formie pożyczki. Pożyczka ta będzie mogła być umorzona do 10 % wartości wypłaconej kwoty.

W siedleckiej gminie zostaną przeprowadzone następujące inwestycje zapewniające zorganizowany odbiór ścieków:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Żabokliki-Kolonia.

Powstanie ponad 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 40 posesji.

Krzysztof Tchórzewski