Oddział Gminny w Stanisławowie ze sztandarem

Uroczyste nadanie sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Gminy Stanisławów. Druhny i Druhowie jesteśmy z Was dumni. Składam podziękowania za Waszą codzienną ofiarną pracę.