Nowe w Gminie Repki

29 sierpnia, razem z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, i wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Repkach oraz otwarciu nowego Klubu Dziecięcego. Bardzo dziękuję za zaproszenie Pani Wójt Apolonii Stasiuk.

Krzysztof Tchórzewski