Nowe drogi w korczewskiej gminie

W Korczewie zostały podpisane umowy sfinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład, na przebudowy dróg: w Rudzie, Korczewie, Bartkowie i Nowym, w miejscowości Czaple i Czaple Górne. Wartość zadania to 9 500 612,07 zł, dofinansowanie Rządu RP: 9 025 581,00 zł.