Na forum międzynarodowym

Krzysztof Tchórzewski został wybrany na przewodniczącego grudniowego posiedzenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu. To osobisty sukces ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, docenienie jego pracy na forum międzynarodowym oraz wyraz uznania i szacunku jakim cieszy się na świecie. Jest to także wielkie wyróżnienie dla Polski.