Mostostal bez długów

Będąc ministrem energii dołożyłem wszelkich starań, by uratować od upadku siedlecki Mostostal. Udało się to dzięki zaangażowaniu spółek energetycznych. Dziś z satysfakcja mogę zakomunikować, że Spółka Polimex Mostostal dokonała przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności w łącznej kwocie 80,4 mln zł, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu. Definitywnie zamyka to okres restrukturyzacji finansowej spółki, rozpoczętej w 2012 r.

Krzysztof Tchórzewski