Maciejowickie zwycięstwo

Dzięki wsparciu parlamentarzystów wójt Maciejowic Tomasz Kwiatkowski zwycięsko zakończył starania o rządowe pieniądze. 27 lipca 2021 r. podpisał w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Kochowskiej. Na ten cel gmina dostanie 1 409 116,40 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt inwestycji to 2 013 023,43 zł.

Poprawi się bezpieczeństwo i poziom życia mieszkańców. Wykonany zostanie nowy system kanalizacji deszczowej, chodnik z kostki brukowej, nowa nawierzchnia asfaltowa, pobocze z kruszywa łamanego oraz zjazdy i dojścia do furtek z kostki brukowej.

Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm RP