Do Rzążewa jak po stole

13 sierpnia rozpoczął się oczekiwany od kilkudziesięciu lat remont drogi do Rzążewa. Koniec prac planowany jest na koniec września. Wartość wykonywanych robót to 366 438 zł. Na ten odcinek Powiat Siedlecki uzyskał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000 zł. Dofinansowanie Gminy Zbuczyn to 73 287 zł.