Ciężki wóz w Zbuczynie

W sobotę, 20 maja świętowali  druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie. Obchody Dnia Strażaka połączone zostały z przekazaniem druhom kluczyków do nowego, ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego. W uroczystościach wziął udział poseł, minister energii, Krzysztof  Tchórzewski.

Po uroczystej mszy świętej sprawowanej w miejscowym kościele parafialnym, strażacy i ich goście przemaszerowali pod remizę OSP. Tam, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, druhowie odebrali odznaczenia za lata wzorowej służby.

Nowy wóz bojowy kosztował nieco ponad milion złotych. Zakupiony został dzięki m.in. pieniądzom Gminy Zbuczyn, WFOŚiGW w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej. Kilkadziesiąt tysięcy dołożyli druhowie ze Zbuczyna. Wójt Tomasz Hapunowicz podziękował ministrowi Tchórzewskiemu za to, że „ułatwił pozyskiwanie pieniędzy i otwierał wszystkie drzwi”.

- Gratulując druhom sukcesów i życząc im dalszych, poseł Tchórzewski zapewnił zebranych, że pamięta o swoim regionie, że będzie wspierał wszystkie, pożyteczne inicjatywy i będzie pomagał ludziom. – Będąc ministrem dbam o dobro i rozwój całej naszej Ojczyzny, ale wiem, że pochodzę z tej ziemi i jej los jest mi szczególnie drogi – powiedział.

To właśnie Krzysztof Tchórzewski wręczył strażakom kluczyki do nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, który następnie został poświęcony przez trzech księży z proboszczem, księdzem Stanisławem Chodźko na czele. Był też „chrzest” szampanem, a na koniec – szampańska zabawa.