Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Autostrada kluczowa

Autostrada kluczowa Szanowni Państwo mieszkańcy regionu Siedleckiego i Bialskiego! Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę ponad 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Malinowiec (Mazowieckie) - Łukowisko (Lubelskie). Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. W ramach tej inwestycji powstanie jeden z najważniejszych węzłów drogowych, łączący autostradę A2 z powstającą drogą S19, będącą częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, której wybudowanie - zdaniem Ministra Andrzeja Adamczyka - "będzie oznaczać wejście Polski do ekstraklasy drogowej Unii Europejskiej". Połączenie autostrady A2 ze szlakiem Via Carpatia, na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, będzie także impulsem rozwojowym dla całej Polski wschodniej. Ogłoszenie przetargu na odcinek Malinowiec - Łukowisko oznacza, że cały 63-kilometrowy fragment autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską jest objęty postępowaniem przetargowym. Cieszę się bardzo, że materializują się nasze wieloletnie i uporczywe starania. Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi i Panu dyr. Jarosławowi Wąsowskiemu za determinację Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA w realizacji tych kluczowych dla rozwoju Polski Wschodniej, inwestycji. Ramka A2 od węzła Lubelska do granicy państwa W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W listopadzie br. planujemy wybrać najkorzystniejszą ofertę. 3 listopada ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę pierwszego z czerech odcinków A2 między Siedlcami a Białą Podlaską (Cicibór). Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania.

Źródło GDDKiA

Kwalifikacje na Europę

19 listopada przewodniczyłem wspólnemu posiedzeniu Sejmowych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisje rozpatrywały zmiany do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej.

To ważna ustawa, która powoduje wzajemne uznawanie kwalifikacji nabytych w innych państwach Unii.

Poseł Krzysztof Tchórzewski Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Święto Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Siedlcach zostały uczczone uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez JE księdza bpa Kazimierza Gurdę.

W obchodach, wraz z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczyli radni i członkowie PiS. Kwiaty złożył Poseł Krzysztof Tchórzewski, a w imieniu ministra Waldemara Kraski wiązankę złożył Maciej Kublikowski, zaś w imieniu siedleckich radnych PiS - wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Nowak i radny Janusz Cabaj.

Ks. Biskup w homilii podkreślił, że Polacy heroicznie walcząc o odzyskanie niepodległości, a jeszcze bardziej bohatersko broniąc jej w dwa lata później przed bolszewicką nawałą, pragnęli Ojczyzny ludzi porządnych i pielęgnujących tradycje polskiej, chrześcijańskiej rodziny. W Polsce ochrona życia, w tym życia dzieci nienarodzonych, była zawsze na pierwszym miejscu. Podkreślił wagę kształcenia charakterów i wiedzy dzieci oraz młodzieży zarówno w domu jak i w szkole.

Zapraszam do przeczytania

Zachęcam do zapoznania się z załączonym artykułem w siedleckim Echu Katolickim. Diagnoza sytuacji i nas katolików jest wg. mnie słuszna. Pora na naszą aktywność, gdyż bierność na wyzwiska i wulgaryzmy jest sygnałem strachu i uległości, co ich dodatkowo ośmiela i rozzuchwala. Z pozdrowieniami Krzysztof Tchórzewski    

Pożyczka z możliwością umorzenia

15 października uczestniczyłem w podpisaniu dwóch umów pożyczkowych na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)” oraz „Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce - Żabokliki-Kolonia”. Umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarła Gmina Siedlce, która na oba zadania otrzyma 788 000,00 zł w formie pożyczki. Pożyczka ta będzie mogła być umorzona do 10 % wartości wypłaconej kwoty.

W siedleckiej gminie zostaną przeprowadzone następujące inwestycje zapewniające zorganizowany odbiór ścieków:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Żabokliki-Kolonia.

Powstanie ponad 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 40 posesji.

Krzysztof Tchórzewski

W Lublinie z prądem

O polskiej transformacji energetycznej dyskutowaliśmy podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie. Zmiany, które dokonują się w sektorze energetycznym muszą odbywać się w zrównoważony sposób. Oznacza to że wprowadzenie zielonego kierunku powinno być oparte na zgodzie społecznej, a także być akceptowalne dla naszej gospodarki i polskich rodzin.

Z Warszawy do Kołbieli

17 lipca poseł Krzysztof Tchórzewski uczestniczył w uroczystym otwarciu odcinka drogi ekspresowej S17 - od węzła Lubelska w Warszawie do Kołbieli. Znacznie zmniejszy się czas dojazdu do Warszawy mieszkańców Garwolina i sąsiednich gmin. Program PiS jest konsekwentnie realizowany. Brawa dla min. Adamczyka, dla jego współpracowników i jednostek realizujących te bardzo trudne projekty.

40 lat NSZZ Solidarność

31 sierpnia poseł Krzysztof Tchórzewski wziął udział w siedleckich obchodach 40-lecia powstania NSZZ Solidarność.

- We wspólnocie i solidarnie Polacy potrafią budować siłę i przyszłość naszego państwa. Ten proces został zainicjowany przed 40 laty, kiedy ludzie pracy potrafili upomnieć się i wywalczyć swoje prawa. Kontynuacja ideałów Solidarności jest naszym obowiązkiem i warunkiem żeby Polska nigdy nie zginęła.

Do Rzążewa jak po stole

13 sierpnia rozpoczął się oczekiwany od kilkudziesięciu lat remont drogi do Rzążewa. Koniec prac planowany jest na koniec września. Wartość wykonywanych robót to 366 438 zł. Na ten odcinek Powiat Siedlecki uzyskał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000 zł. Dofinansowanie Gminy Zbuczyn to 73 287 zł.