Święto Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Siedlcach zostały uczczone uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez JE księdza bpa Kazimierza Gurdę.

W obchodach, wraz z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczyli radni i członkowie PiS. Kwiaty złożył Poseł Krzysztof Tchórzewski, a w imieniu ministra Waldemara Kraski wiązankę złożył Maciej Kublikowski, zaś w imieniu siedleckich radnych PiS - wiceprzewodniczący Rady Miasta Maciej Nowak i radny Janusz Cabaj.

Ks. Biskup w homilii podkreślił, że Polacy heroicznie walcząc o odzyskanie niepodległości, a jeszcze bardziej bohatersko broniąc jej w dwa lata później przed bolszewicką nawałą, pragnęli Ojczyzny ludzi porządnych i pielęgnujących tradycje polskiej, chrześcijańskiej rodziny. W Polsce ochrona życia, w tym życia dzieci nienarodzonych, była zawsze na pierwszym miejscu. Podkreślił wagę kształcenia charakterów i wiedzy dzieci oraz młodzieży zarówno w domu jak i w szkole.