Początek w szkole

Mazowiecka inauguracja roku szkolnego 2017 – 2018 odbyła się w siedleckim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. W jej trakcie nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W inauguracji uczestniczył minister energii, poseł Krzysztof Tchórzewski.