Pani Senator daje gwarancję

Dziękuję mieszkańcom miasta i powiatu sokołowskiego za liczne na spotkanie 22 marca. Nasz program wyborczy chcemy przekazywać w bezpośredni sposób, w rozmowach z Polkami i Polakami. Wybory do Parlamentu Europejskiego są dla nas bardzo ważne. Chcemy żeby Polska dorównała w końcu zamożnością krajom Europy zachodniej. Pani senator Maria Koc jest doświadczoną parlamentarzystką, to daje gwarancje, że będzie skuteczna w zabiegach o sprawy Polski i regionu także w Parlamencie Europejskim.

Krzysztof Tchórzewski