Autobusy bez spalin

Dzięki staraniom moim i senatora Waldemara Kraski, Siedlce otrzymały 7 032 525 złotych dotacji z NFOŚIGW. Pieniądze te przeznaczone są na zakup autobusów elektrycznych. Dzięki temu wsparciu mieszkańcy miasta otrzymają tabor autobusowy zeroemisyjny. Całkowita wartość zadania to 11 223 750 zł.

Krzysztof Tchórzewski