Wspólny prąd

28 czerwca 2018 roku Polska, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Komisja Europejska podpisały porozumienie w sprawie synchronizacji państw bałtyckich (PB) z systemem elektroenergetycznym Europy Kontynentalnej. Porozumienie jest zwieńczeniem kilkuletniej współpracy i negocjacji, w których stronę polską reprezentowało Ministerstwo Energii i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą zakończy zależność państw bałtyckich od systemu postsowieckiego.