Rynek mocy na „stole”

Komisja Europejska potwierdziła, że przygotowany przez nas mechanizm rynku mocy spełnia surowe kryteria dotyczące reguł pomocy publicznej. Jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a przy tym nie zakłóca konkurencji na rynku energii – stwierdził minister Krzysztof Tchórzewski na konferencji „III Okrągły Stół Energetyczny”.