Prąd po staremu

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, której celem jest ustabilizowanie cen energii elektrycznej w Polsce. Dzięki temu nie wzrosną koszty ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dokument najpierw został skierowany pod obrady Rady Ministrów, a następnie trafi pod obrady Parlamentu RP.

Projekt ustawy zakłada obniżkę podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w kraju. Ponadto zakłada obniżenie stawek opłaty przejściowej o ok. 95%. Zaproponowane zmiany pozwolą na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej o ok. 3,5 mld zł. Na tę kwotę składa się obniżenie podatku akcyzowego w sumie ok. 1,8 mld zł oraz obniżenie opłaty przejściowej o ok. 1,7 mld zł. Działaniem uzupełniającym do przygotowanej regulacji będzie wykorzystanie na ten cel środków pochodzących ze sprzedaży dodatkowej puli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Komisja Europejska 5 grudnia br. wyraziła zgodę na sprzedaż 55,8 mln ton uprawnień do emisji CO2, a planowane przychody z tej sprzedaży to 4,5 mld zł. Dzięki temu krajowi odbiorcy w przyszłym roku nie zapłacą za energię elektryczną więcej, niż w roku 2018. „Wypracowane przez nas rozwiązania oraz zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla pomogą utrzymać poziom cen energii elektrycznej z 2018 r. również w nadchodzącym 2019 roku”.